24 МАЙ – ДЕНЯТ НА ВЪЗРОДЕНА БЪЛГАРИЯ

Боян Ангелов

Този ден идва от далечното Средновековие, за да се впише във възрожденския „Месяцослов или календар вечний” на панагюрския войнуган Велко Королеев. Годината е 1852, а от следващата вече се чества като общоучилищен празник в редица селища от Отечеството.

Велко Королеев разбрал за този ден, докато бил на служба при княз Стефан Богориди и Гаврил Кръстевич. От двамата велики българи и от стари книги ръкописни научил Королеев, че Методий и Константин-Кирил Философ са братя едноутробни и родом българи от град Солун.

Делото на тези братя, признати за светци от православната и католическата църкви, въздигнати и като покровители на Европа, е наша нетленна национална гордост.

Създадената от тях глаголица и сътворената от учениците им българска кирилица са най-ценното ни достояние.

Не е случайност, че българската кирилица беше призната за една от трите азбуки на обединена Европа, наред с гръцката и латиницата.

Нима не трябва да сме горди, че създадената в България от Светите седмочисленици богоносна кирилска писменост и книжовност става основа на литературните славянски езици, че днес на нея пишат и четат близо 300 милиона човешки същества - в България и Русия, в Сърбия и Беларус, в Украйна и Казахстан, в Узбекистан и Монголия…

Българският език притежава неопровержима семантична философия, пресътворена в родната ни писменост и книжовност.

Те светят върху хоругвите на честта и разнасят славото, което не е загубило и искрица от своето любомъдрие.

Нима не изпитваме гордост, че Константин Философ е дал първото в славянския свят определение за философията, че методиевият ученик Константин Преславски защитава непогрешимостта на православието чрез своите слова против арианската ерес, че Йоан Екзарх в своя „Шестоднев” опровергава тезата на Аристотел за ограничеността на вселената…

Когато ни е трудно, мълчешком повтаряме „Азбучна молитва”, молейки се да бъдем избавени от „фараонска злоба” и да получим „херувимска сила” от словото българско, което е Слово Божествено.

В деня на кирилските букви извити изпитваме духовната им сила. С тях рисуваме надежди и чертаем бъдещето на децата ни!

Този ден е най-съкровен и най-тържествен, защото словото представлява нетленната божествена искра, чиито благодатен огън ни обединява в нация с непреходна слава.

Да пребъде този ден!