ИВАН Д. ХРИСТОВ – „ОТГЛАСИ”

Новата книга на писателя и литературен критик Иван Д. Христов „Отгласи” /ИПК „Екобелан” - 2021 г./, включва литературно - критични обзори, портрети и рецензии. Изданието е осъществено с финансовата подкрепа на Община Асеновград. Книгата е проникновен и обективен критичен поглед върху творчеството на съвременни български творци - писатели, поети и литературни критици.
В нея авторът е включил 31 творци от цялата страна, сред които Иван Желязков, Йордан Атанасов, Ники Комедвенска, Георги Стоянов, Иван Енчев, Лъчезар Селяшки, Мартен Калеев, Петър Динчев, Васил Венински, Елена Хайтова, Благовеста Касабова, Панко Анчев, Пенчо Чернаев, Лалка Павлова, Георги Н. Николов, Катя Зографова, Виолета Станиславова, Юлий Йорданов и други. Голяма част от тях имат трайно присъствие и свое място в съвременната българска литература.
В книгата са включени творци от различни поколения и жанрове, с разнообразни художествено - творчески и естетически нагласи и виждания. Впечатляват критичните проникновения на Христов при анализиране на художествената тъкан, идеите и духовните послания на автори и книги с приносен характер. Умението му да откроява художествените достойнства в творчеството им на фона на националния литературен процес.
Книгата „Отгласи” на Иван Д. Христов е пъстро съцветие на творци и книги, които в известна степен разкриват облика и тенденциите в развитието на съвременния литературен процес.

Георги Стоянов