ОТИДЕ СИ РАЙНА КАБЛЕШКОВА

На 29.04.2021 на 72 г. почина Райна Каблешкова - историк с впечатляващи изследвания в областта на етнологията, етнографията и Българското възраждане, автор на повече от 15 книги. Член е на Дружеството на писателите - Пловдив, и на Съюза на учените в България. Тя посвети живота си на съхраняване на националната ни памет. Бог да я прости.