ТОСТ ЗА СЛУЧИЛОТО СЕ

Александър Вепрьов

превод: Георги Ангелов

ТОСТ ЗА СЛУЧИЛОТО СЕ

В Кавказ старите планинци казват,
че когато Гагарин прелетял над земята,
срещнал Бога.
Бог го поканил на масата…
Те пили Арагви и пели кавказки песни…
Неслучайно след полета Гагарин обичал
да идва в новия Ахун
и да пее песни със старите аксакали…
- Къде си, моя Сулико?!

2010
Сочи


ЛЯТО

Пеперудите се превръщат в цветя.
Цветята - в пеперуди.
Земята става небе…
Небето става земя.
Виждам:
зеленото светло небе
се простира над синята земя…
Така започва морето.


***
Обединява ни небето…
Небето и още нещо
като топлината и хляба.


КРАЙ ОГЪНЯ

Заспивам. Над мен
върховете на боровете
шепнат на звездите
горски тайни…

1981


ПОЕТЕСАТА

Поетесата е нещо между жената и мъжа…
И женските й качества са повече, отколкото при мъжете,
и мъжките са повече, отколкото при жените!

2012,
Сочи