ГЛУХАРЧЕТА

Светлана Грунис

превод: Георги Ангелов

ГЛУХАРЧЕТА

Слънчева младост,
побеляла старост…
Всичко, както при хората.

——————————

***
Нашите родители -
ангели-хранители…
Земни.

——————————

***
Руската жена
е като охлюв -
мъкне дома върху себе си…

——————————

***
Късна вечер. Безлюдно…
Радвам се на всеки
фенер.

——————————

***
Зима. Замръзналото слънце
няма сили да се издигне
високо в небето…

——————————

***
Циганско лято.
Наднича от земята
доверчива тревичка…