ИВАНКА ПАВЛОВА – „ПРЕДИ ЗАЛЕЗА”

Излезе от печат деветата стихосбирка на Иванка Павлова „Преди залеза” (2021), съдържаща стихотворения и тристишия. Тя съдържа пет цикъла - „Пространствата на душата”, „Дар свише”, „Прелива чашата на изживяното”, „Бодлите на времето”, „Враг с корона”, поемата „Към младоженците” и раздела „Трикрили птици” - хайку и афористични тристишия. Творбите, включени в книгата, са написани от ноември 2019 до ноември 2020 г. С нея поетесата отбелязва своята 80-годишнина.