НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ
НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СБП
14 април 2021 г.

ПОЕЗИЯ:

1. СИМЕОН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
2. ДИЛЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
3. ЦВЕТАНА КОСТОВА (Цвета Асенова Костова)
4. АНТОН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
5. ИВАЙЛО БОЯНОВ ТЕРЗИЙСКИ

ПУБЛИЦИСТИКА:

1. ЛАЛКА ЛЕФТЕРОВА БЕНГЮЗОВА
2. МИЛЕНА ВЪРБАНОВА ВЕЛЧЕВА
3. МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-ХРИСТОВА
4. АНТОАНЕТА АНТОНОВА ТИТЯНОВА-МИЛЧЕВА
5. ВЛАДКО ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ

САТИРА:

1. ИВАН МИЛАНОВ ШОПОВ

ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА:
1. БИСТРА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА-ЯНАКИЕВА
2. МАРГАРИТА ПАВЛОВА БОЧУКОВА