МАКАР ЧЕ МОЯТА СЪПЕРНИЦА…

Сахиб Султан Дунбули

превод: Надя Попова

***
Макар че моята съперница градината ти цветна приближава,
не съм уплашена, сърцето ми не страда.
Бях някога и аз до теб, на любовта в прекрасната държава
и тази близост още носи ми наслада.
Бъди благословен, мой принце, нека Господ, който те закриля,
наравно с мъдростта и младостта ти съхеанява.

——————————

***
Как страдах, щом съперницата ми се доближи до шаха…
И все пак знам, че близостта и любовта му някога ме гряха.
Тъй както принц Махмуд е цар на цялата вселена,
така и аз завинаги от мъдростта и гордостта му ще живея окрилена.