ОСМИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” - 2021 г.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ФОНДАЦИЯ “КОСМОС - ДИМИТЪР БРАЦОВ” - СТАРА ЗАГОРА
СПИСАНИЕ „ПТИЦИ В НОЩТА”,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ-2005″ - СТАРА ЗАГОРА,
ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ - СТАРА ЗАГОРА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДАСКАЛ ПЕТЪР ИВАНОВ - 1988″
С ПЕЧАТЕН ОРГАН - ВЕСТНИК „ЛИТЕРАТУРЕН ГЛАС”,
ИЗДАТЕЛСКИ КОНСОРЦИУМ “КОТА” - СТАРА ЗАГОРА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ” - СТ. ЗАГОРА

ОБЯВЯВАТ

ОСМИ НАЦИОНАЛЕН И С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ КОНКУРС
ЗА ПОЕЗИЯ „АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ” 2021 г. СТАРА ЗАГОРА

Конкурсът е анонимен, без възрастови ограничения, на свободна тема.

Всеки автор от България или от чужбина изпраща до 3 (ТРИ) поетични произведения, написани на кирилица, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12, във формат .odt, .doc, .docx или .rtf на електронен адрес: ptici_liliev@abv.bg в срок от 12 април 2021 г. до 24.00 ч. на 16 май 2021 година.

Писмата (имейлите) трябва да съдържат заглавие Относно: „За конкурса” и ДВА прикачени файла - единият - с трите стихотворения заедно, а другият - с личните данни на участника (трите имена, възраст, точен адрес, телефон), за да бъдете идентифицирани при крайното класиране. В първия прикачен файл трябва да присъстват единствено стихотворенията на участника. Не вписвайте личните си данни в този файл!

Журито оценява стихотворенията анонимно!

На всяка творба се зачислява номер на пристигането (входящ номер).

Допълнителни изисквания: Участващите творби трябва да са авторски, непубликувани под каквато и да е форма (на хартия, в Интернет, под формата на аудио и/или видео). Не се допускат и не се приемат стихотворения, участвали в предишни издания на конкурса!

Ограничение за дължината на едно стихотворение - до 30 (тридесет) реда.

Творбите, които не отговарят на условията, не се допускат до участие.

В конкурса не могат да участват със свои творби:
- членовете на конкурсното жури;
- носителите на награди от предишните седем поетични конкурси;
- участниците в организацията, провеждането и отчитането на конкурса.

Публикации на творбите: Авторите запазват изключителните права върху своите стихотворения! С изпращането на своите стихотворения всеки участник се съгласява да предостави на списание „Птици в нощта” и вестник „Литературен глас”, както и на сайтовете literaturenglas.com и fondaciakosmosdb.com правата за публикация на авторовите творба.

Ще бъдат присъдени следните награди:
Първа награда - 500 лв., Втора награда - 400 лв., Трета награда - 300 лв., Четвърта награда - 200 лева и Пета награда - 100 лв.

Всички получават и Почетна грамота и представяне на страниците на в. „Литературен глас”, сп. „Птици в нощта” и на двата сайта.

Наградите ще бъдат връчени на 26 май 2021 г. (сряда) от 18 ч. в Конферентната зала на Регионална библиотека „Захарий Княжески” - Стара Загора.

Лауреатите (отличените автори) автори поемат пътните си разноски.