ОБРЕЧЕНИТЕ

Николай Николов

Твърдят, че на 4 април са се провели избори за Народно събрание. Някои хора гласуваха и даже преживяваха за резултатите…

Подобно поведение би могло да се обясни и с раздвоение на съзнанието: разбираш, че всичко това е умряла работа, ала съвестта те ръчка да изпълниш гражданския си дълг.

Такива сме ние - българите, изкопали трапа за държавата… Понастоящем безродници, в близко бъдеще - кратък абзац в учебника по история.

Фактът, че мнозина отново участваха в цирка на колониалната администрация, е тъжен.

Явно е трудно за проумяване, че системата не се влияе от броя на бюлетините. Насреща й трябва да крачим с едничката мисъл, че тя подлежи не на промяна, а на разрушаване.

Но лошото образование, леността и овчедушието влияят на вземаните решения.

На ненашата земя съжителстват два свята: този на мародерите и другият - берящ душа, ала все още ритан и ограбван…

Тук общинските съвети, парламентът, министерствата и президентството изпълняват единствено представителни функции и нас нищо не ни свързва с властта.

Това е съвременният феодализъм, подкрепян от Брюксел.

Така че как да гласуваш за нещо, което го няма? Последната забележка касае също и кадрите, защото кухите институции на бандитската демокрация са населени предимно с кухоглавци.

Проклето е нашето време, слугинско…

Забравихме род и идентичност.

Зад нас остана пустиня, а отпред не се вижда нищо.