ПЕТНАДЕСЕТИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „СВЕТЛОСТРУЙ“

ОБЩИНА ИВАНОВО, КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО И
ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ 1906″ С. ЩРЪКЛЕВО,
ОБЛАСТ РУСЕ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ - РУСЕ

обявяват провеждането на
ПЕТНАДЕСЕТИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„СВЕТЛОСТРУЙ”

НА ИМЕТО НА ИЗВЕСТНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК В ПРОВИНЦИЯТА, ИЗЛИЗАЛ В ПЕРИОДА 1928г.-1938г. В С.ЩРЪКЛЕВО.
НАГРАДАТА СЕ ДАВА НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ ЗА НАЙ-ДОБРИ КНИГИ В СЛЕДНИТЕ ЖАНРОВЕ:

ПОЕЗИЯ
БЕЛЕТРИСТИКА
ПУБЛИЦИСТИКА

ЗА НЕЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ИЗВЪНСТОЛИЧНИ АВТОРИ, НЕ ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 45 ГОДИНИ.

КНИГИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ ИЗДАНИЯ НА КОНКУРСА /2018- 2021/

НАГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ ВРЪЧЕНА НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ПРАЗНИК В ЧИТАЛИЩЕТО НА С. ЩРЪКЛЕВО НА 17 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/ 2021 г. ОТ 17.00 ЧАСА.

АВТОРИТЕ ДА ИЗПРАЩАТ КНИГИТЕ СИ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА ДО 10 АВГУСТ 2021 г.

КОНТАКТИ:

7078 С. ЩРЪКЛЕВО, ОБЛ. РУСЕ
УЛ. “ЦЕНТРАЛНА „ № 40
ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ 1906″
ТЕЛ.0879 575 108
e-mail: chitalishte1906@abv.bg