АКО ВЯТЪР ОТ ЮГ…

Нели Коларова

***

Ако вятър от юг, долетял в октомврийския хлад,
връхлети ме по някакъв странен каприз на Фортуна
и усетя дъха му в лицето си - огнен и млад,
не, усетя как цяла в дъха му трептя като струна,

ако пръсне в косите ми хиляди летни звезди,
милион песъчинки от злато в кафения ирис,
ако дните обрулени с устни от мед подслади,
а в нощта дирижира оркестър щурци да ми свири…

Ако вятърът южен така моя пулс ускори,
че сърцето ми в алена рокля от мак завърти се
и по яке и джинси - съвсем без прическа и грим -
заблестя - по-чаровна от всички известни актриси…

Сгорещен и разгърден, красив, неочаквано прям,
ако вятър от юг долетял връхлети ме по залез,
да се питам ли дълго какво мога аз да му дам,
щом, разлистена цялата, още копнея да галя!