ЛЮБИМИЯТ КОГАТО Е НА ПЪТ…

Агабеим-ага

превод: Надя Попова

***
Любимият когато е на път, връхлита ме тъга унила.
Бих дала всичко - за да съм звънче на неговата предана камила.

——————————

***
О, учителю, тъй безполезни за мене са вашите мъдри съвети.
Моят пламък поддържат словата ви, дават му сила да свети.