ИЗЛЕЗЕ „ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН СПРАВОЧНИК НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА, СЪЗДАВАНА В ЕВРОПЕЙСКАТА, АМЕРИКАНСКАТА И АВСТРАЛИЙСКАТА ДИАСПОРА В ПЕРИОДА 19 – 21 ВЕК”

Излезе от печат „Енциклопедичен справочник на българската литература, създавана в европейската, американската и австралийската диаспора в периода 19 - 21 век”, изд. „Либра Скорп”, Бургас, 2021 г. В предговора към него съставителят Георги Н. Николов споделя: „Той с право може да се нарече и „кратък”, защото със 187-те имена на творци, включени в него, в никакъв случай не изчерпва списъка на нашите автори, пръснати във времето и пространството от началото на миналия век и досега. Колко са те на брой, никой не може засега да каже със сигурност - подобни проучвания не са правени, а у нас липсва единна институция, която да се занимава с подобен казус. Пишещият тези редове в годините бе и си остава радетел за създаването на единен Център за изучаване на българската книга по света, но отговорът на всички институции бе, че няма пари за подобни начинания. А българската литература, създавана от наши сънародници по всички населени континенти е без съмнение национална памет в развитие, която трябва да се познава и цени. Самите книги пък, издадени на български или друг език, достойно могат да допълват съвременната българска литература. Част от тези писатели се връщат за кратко в родината, правят представяния на новоизлязлото им ново произведение и… се връщат обратно към своите нови домове в странство. А ние ги забравяме в пороя от хаотично книгоиздаване и безконтролна преводна литература, докато ни посетят отново за следващия подобен случай…

Част от включените в Енциклопедичния справочник имена са донякъде познати, а други не говорят нищо на читателите у нас. Не за всички има достатъчно сведения, а за някои, с които не сме могли да се свържем, са използвани данни от различни източници, или пък интернет. Пак някои от тях не са издали своя книга, но са включени в Справочника поради количеството, а още повече - заради качеството на създадените досега от тях стихотворения, разкази, есета, пътеписи с надеждата, че скоро ще бъдат събрани в отделно издание. В процеса на работа съдействие получих от Лигата на българските писатели в САЩ и по света - Чикаго; в съдържанието са включени текст на Аксиния Иванова - председател на Асоциация „Българите в Аржентина” - Буенос Айрес, за Мара Тодорофф и на Светла Кьосева - Унгария, за Светослав Стойчев, а преводът на текста за Омар Ценофф от испански език е дело на Марина Василева.

Считам, че Енциклопедичният справочник ще бъде от полза за изследователите на новата и съвременната българска литература в чужбина и че той ще има своето следващо продължение - далеч по-обширен и подробен. Още повече, че перата, за които става дума, обичат България и в произведенията им диша неприкритата носталгия към нея, правдиво предадени фрагменти от героичната й история, изследвания, изтъкани от дълбок психологизъм за днешната личност с проблемите, търсенията й и пътя й към бъдещото време. Ще се радвам, ако този Енциклопедичен справочник намери вярната си оценка сред людете, които ще го разгърнат и включената по страниците му фактология им бъде наистина полезна. Изказвам моята благодарност към Национален фонд „Култура”, с чието спомоществование излиза книгата…”