САМОТА

Иван Бунин

превод: Татяна Любенова

САМОТА

И вятър, и дъжд, и мъгла
над хладна, пустинна вода.
Животът до пролет замря,
пусти паркове - до пролетта.
Сам съм в къщата. И ми е тъмно
зад завеси, в прозореца вее.
Вчера ти беше тук, по съмнало,
но на теб ти е тъжно с мене.
Привечер, в дъждовния ден,
ти ми стана жена, изглежда…
Е, прощавай! До пролетта
без жена някак ще преживея…
Днес безкрайно пълзят едва
тези облаци - все по билото.
На верандата твоя следа,
сам да гледам така е обидно,
в предвечерната сива тъма.
И как искам да викна силно:
„О, върни се! С теб се сродих!”
Но жената не помни минало:
щом разлюби, чужд си й ти.
И, какво! Ще затопля камината,
ще си пийна до нея сгушен,
Може би ще си взема куче.

——————————

***
Лес - и ясно лазурно небето светлее
в пролетни, речни прозрачни води,
над ливади, залети, тънка пара златее,
риболовно блести, дъждосвирец крещи.

Лес зелен е наоколо - росен и млад,
а в леса тишина и насред тишината -
само глас кукувичи. Гадателски глас!
Нова пролет, кажи, дали ще дочакам?

И ще дойда ли пак в този лес напоен
с аромата на пролет и блясък лъчист.
Ще броя ли отново в леса гъст и зелен
колко дни ми остават светли и чисти?

И ще вникна ли в теб със дълбока тъга,
с тъга тайна в душата, че минават годините,
че света цял обичам, но обичам го сам,
тъй самотен навсякъде, винаги?

——————————

***

Във страна, далечна от моя край роден,
сънувам аз простора на тихото селце,
бялата брезичка край пътя сред полето,
ниви разорани - и априлски ден.
Ласкаво синее утринно небето,
облаците плуват леко в бяла люлка,
важно се разхожда гарван сред полето,
над полето пара … Около му пеят
чучулиги в ясно висине въздушно,
звънко над земята трелите се леят.

Във страна, далечна от моя край роден,
девойка и невеста - сънувам Пролетта:
сини са очите, личицето слабо,
стройна и висока, с русичка коса.
Весела в полето, в топло, ясно утро!
Краят роден мил е - степ и тишина,
мил е беден север, трудът мирен селски,
и с привет тя гледа селските поля:
на устните с усмивка, с размисъл в очите -
първа светла Пролет в младостта!

——————————

***

Все по-тъмен и кичест, брезов лесът зеленее
и сълзичките момини в гъсталака зелен цъфтят;
в долините на съмване аромат от черешите вее,
пеят славеите до ранина.

Света Троица скоро е, песни, венци и откоси…
Всичко пее, цъфти и млади надежди таи…
О, зори, ранни, пролетни, майска роса прероси!
Моя младост далечна, ти!

——————————

***
Студен е още, още сив,
въздухът зимен, но над парка,
небето вече хвърля поглед ярък,
светът божествен е тъй жив.

Прозрачно-бледен, като пролет,
от мраз предишен сняг сълзи,
над храсти сухи и ливади
син блясък спуска се отгоре.

Не се наглеждам, как се люшкат
дървета в лоното на небосклона
и сладко слушам на балкона
как звънко пеят червенушки.

Не, не пейзажът ме влече сега,
не краските очите забелязват,
а туй, което свети в тях и ми показва:
на битието любовта и радостта.

——————————

НА МЪДРИТЕ

Героят - като вихър е, сриващ палатки
и на врага безумен дал е той отпор,
ала загинал, изгорял в неравна схватка,
искрометен, сякаш, метеор.

Страхливецът - живее. Той също мъст лелее
и тайно копието точи затова.
О, да - той мъдър е! Ала сърцето в него тлее:
тъй както огънят под пепелта.

——————————

СЛОВО

Мълчат и гробници, и мумии, и кости -
и само словото е живо, знам:
от древната тъма, над гробища световни,
звучат единствените Писмена.

И нямаме ний друго достояние!
Пазете ги добре
и пряко сили, в злобни дни, в страдания,
безсмъртен дар е родната ни реч.

——————————

***

И цветя, и пчели, и треви, класове,
и лазур, и по пладне зной обеден…
На часа ще попита Господ блудния син:
дали бил е щастлив в пътя земен?

Ще забравя аз всичко - само тях ще си спомня,
класове и треви. И на мъдрия,
от сълзите щастливи, да река не ще смогна,
коленичил пред милосърдния.

——————————

***

За птиците - гнезда, за зверовете - дупка,
а как горчиво беше за сърцето младо,
когато си отивах от бащиния двор,
на своя роден дом прости да кажа!

За зверовете - дупка, за птиците - гнездо.
Как бие в мен сърцето, горестно, високо,
когато се прекръствам и влизам в чужди дом,
със вехтата торба през рамо!

——————————

СИРИУС

Къде си ти, звезда заветна,
венецът на небесна красота?
Очарование, но безответно,
на снегове и лунна висота?

Къде сте скитания полунощни
във голите и светли равнини,
надежди, мисли непорочни,
далечни мои младини?

Пламти, трепти в стоцветна сила,
ти неугасваща звезда,
над тъжната моя могила,
от бог забравена, сама!


ОДИНОЧЕСТВО

И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
Вчера ты была у меня,
Но тебя уж тоскливо сомной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться жена…
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один - без жены…
Сегодня идут без конца
Те же тучи - гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.
Мне кприкнуть хотелось вослед:
„Воротись, я сроднился с тобой!”
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила - и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купит.

——————————

***

Лес - и ясно лазурное небо глядится
По-весеннему в светлые воды реки,
На лугах заливных тонкий пар золотится,
И рыбалки блестят, и кричат кулики.

Лес зеленый кругом - молодой и росистый,
А в лесу тишина, и среди тишины -
Только голос кукушки. Вещун голосистый!
Отзовись, доживу ли новой весны?

И приду ли опять в этот лес, напоенный
Ароматом весенним и блеском лучей,
Буду ль сновасчитать в чаще темной, зеленой,
Сколько светлых еще мне осталося дней?

Буду ль снова вниматьтебе с грустью глубокой,
С тайной грустью в душе, что проходят года,
Что весь мир я люблю, но люблю одиноко,
Одинокий везде и всегда?

1891 г.

——————————

***

В стороне далекой от родного края
Снится мне приволье тихих деревень,
В поле при дороге белая береза,
Озими да пашни - и апрельский день.
Ласково синеет утреннее небо,
Легкой белоъ зыбью облака плывут,
Важно грач гуляет за сохой на пашне,
Пар блестит над пашней…А кругом поют
Жаворонки в ясной вышине воздушной
И на землю с неба звонко трели льют.

В стороне далекой от родного края
Девушкой-невестой снится мне Весна:
Очи голубые, личико худое,
Стройный стан высокий, русая коса.
Весело ей в поле теплым, ясным утром!
Мил ей край родимый - степь и тишина,
Мил ей бедный север, мирный труд крестьянский
И с приветом смотрит на поля она:
На устах улыбка, а в очах раздумье -
Юности и счастья первая весна!

1893 г.

——————————

***

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет;
Колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут;
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,
Соловьи до рассвета поют.

Скоро троицын день, скоро песни, венки и покосы…
Все цветет и поет, молодые надежды тая…
О весенние зори и теплые майские росы!
О далекая юность моя!

1900 г.

——————————

***

Еще и холоден и сыр
Февральский воздух, но над садом
Уж смотрит небо ясным взглядом,
И молодеет божий мир.

Прозрачно-бледный, как весной,
Слезится снег недавней стужи,
А с неба на кусты и лужи
Ложится отблеск голубой.

Не налобуюсь, как сквозят
Деревья в лоне небосклона,
И сладко слушать у балкона
Как снегири в кустах взенят.

Нет, не пейзаж влечет меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.

1901 г.

——————————

МУДРЫМ

Герой - как вихрь, срывающий палатки,
Герой врагу безумный дал отпор,
Но сам погиб - сгорел в неравной схватке,
Как искрометный метеор.

А трус - живет. Он тоже мест лелеет,
Он точит меткий дротик, но тайком.
О, да он - мудр! Но сердце в нем чуть тлеет:
Как огонек под кизяком.

1909 г.

——————————

СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости -
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянье!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный - речь.

1915 г.

——————————

***

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет - господь сына блудного спросит:
“Был ли счастлив ты в жизни земной?”

И забуду я все - вспомню только вот эти
Полевые пути межо колосьев и трав -
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

1918 г.

——————————

***

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!

1922 г.

——————————

СИРИУС

Где ты, звезда моя, заветная,
Венец небесной красоты?
Очарованье безответное
Снегов и лунной высоты?

Где вы, скитания полночные
В равнинах светлых и нагих,
Надежды, думы непорочные
Далеких юных лет моих?

Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
Забытой богом навсегда!

1922 г.