ПЕСЕН ЗА БОГАТИТЕ

Ефтим Клетников

Превод от македонски: Роман Кисьов

ПЕСЕН ЗА БОГАТИТЕ

(богомилска)

Той видя как с чудна лекота минава
голямото през малкото:
дървото, заедно с гората, през семката,
морето, заедно с удавника, през капката дъжд.
Видя и натовари на камилите
цялото свое богатство на заминаване от този свят.
А когато стигна горе, спря с кервана
пред иглата, която му се изпречи на пътя.
Това беше тясната врата,
за която говореше Исус.
През нея трябваше да мине той сега,
за да стигне във света, който е без мрак и болка,
но беше забравил словата на Божия Син,
че по-лесно камила ще мине през иглени уши,
отколкото богатият да влезе в царството небесно.
Спомни си за тях едва когато керванът камили
със целия товар премина през ушите на иглата.
Той пък остана пред тях, вън от рая,
плачейки горчиво за това, че е нямал щастието
да бъде сиромах на земята,
за да го приеме Исус,
който държи ключовете на бедността,
преобразени във богатство неизмерно,
когато отваря тясната врата
на небесата блажени горе.


ПОСЛЕДНОТО СЛОВО

                    На Роман Кисьов

Ето го Последното Слово
преди изтичането на времето,
как върви през света,
ранено и съкрушено,
без ръце и без нозе.
Олюлява се осакатено То
и ни една патерица,
ни една кариатида
не може да го подпре.
О, какъв страшен торс е това,
изтърколил се от световното мъчилище.
Всички, които го срещат,
макар самите да са уроди слепи,
безмилостно го плюят и се гаврят с него.
Но и по-нататък
То върви през хаоса и мрака.
Върви и свети,
от раните му огън блика.
Най-подир успява и да запее.
И песента от раните му извира.
След това всички видяхме –
от тях и крила му израснаха,
и, разкрилено, То започна
мощно да се издига над хаоса
и да ни влече и нас над него
със въжето на спасението.
Видяхме, това беше Исус –
Словото, което бяхме ранили на Голгота,
и което получи смъртоносни рани,
за да бъдем – както рече Исая –
ние здрави.
Амин!