В НЕБЕТО ЛЕТЕШЕ КЛЮН…

Владимир Скиф

превод: Георги Ангелов

***
В небето летеше клюн -
остър и дълъг.
Свистеше въздухът,
на две разсечен.
А клюнът летеше
все по-нататък -
дано открие сърце,
ненаранено още.