БОЯН АНГЕЛОВ – „УНИВЕРСУМ”

Лирически герой в книгата е мислещата личност, дарена с верен усет за разностранните вибрации на заобикалящия ни свят: политически, емоционални, социални, граждански, интимни. Върху тях криле разперва неговият индивидуален метроном за случващото се в душата му и извън нея. За докосването му до минали и сега случващи се събития и факти, оставящи трайна следа в съзнанието на твореца, за да бъдат по-късно интерпретирани в яркоцветен стих. Съвремието в тях е сцена, на която събитията изплуват, избледняват и дават място на нови, още по-значими събития в надпреварваща се градация от мисли и чувства; изграждащи пантеон на зримия, незримия и вечен житейски кръговрат, в който гравитираме по предначертаната ни орбита и ние самите.
Търсещи верния смисъл от присъствието ни на планетата Земя, на която искаме да оставим траен спомен, когато вече ни няма.

Георги Н. Николов


Боян Ангелов, „Универсум - 65 стихотворения”, изд. „Лексикон”, С., 2020 г.