Стере Буковалу

Поет от Браила, Румъния. Автор на поетичната книга „Сухо огледало” (2009), с чието представяне е открит състоялият се през м. септември 2009 г. в Браила фестивал на Балканската поезия, на който са присъствали и поети от България. Превеждан на български, както и на македонски заедно с още двама поети от Браила – Константин Гергиною и Николае Григоре Марасану – техни творби са включени в поетична антология, излязла в Македония.


Публикации:


Поезия:

ПОЗНАТИЯТ ГРАД/ превод: Михаела Дешлиу/ брой 14 ноември 2009

ПРИСТАНИЩЕТО НАМУР/ превод: Михаела Дешлиу/ брой 20 май 2010

ПЕСЕН/ превод: Петко Недялков/ брой 49 март 2013