ТРИСТИШИЯ

Елена Шевич

превод: Георги Ангелов

***
Хор молитва запя.
Зад прозореца гълъб се мярна.
Гръм и вода от небето.

——————————

***
Исках да напиша няколко реда
за любовта. Писалката не пише.
Боя се, че ще ги забравя.