Цвятко Кафтанджиев

Цвятко Кафтанджиев е автор на сборника с разкази „Урок по мъжество” (Военно издателство, 1959). В своите произведения на военна тема предлага достойни примери на храброст. Автор е на пиесата „Наказание” (включена в сборника „Едноактни армейски пиеси”, 1959), на книгите „Планински приказки” (за деца, 1963), „Вестникарчета. Разкази за юноши” (1965), „Никола Ботушев” (биографичен очерк, 1969, в съавторство с Екатерина Ботушева).


Публикации:


Проза:

ГЛЪТКА ВОДА/ брой 135 февруари 2021