МАРКО МАРКОВ – „СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ” – Т. 3

В третия том (2021) на „Събрани съчинения” на Марко Марков са включени произведения, подредени според годините, в които са написани. Затова нека читателят не се учудва, че наред с киносценария „Иван” (написан по истински случай в Родопите), стои романът „Живот до поискване”, описващ битието на пловдивски квартал през петдесетте години на миналия век, следван от повестта „Величие” - достоверна картина на жизнения път на една жена от близкото минало, както и криминалният роман „Убийството във вила „Бор” - колкото „криминален”, толкова и отразяващ живота в нашето общество преди промените. Драмата „Засада”, писана през 1984-1985 г., не е поставена на сцена. „Отмъщението” е камерна пиеса в две действия.