ПЪЛНОВОДЕН ПРИТОК В НАЦИОНАЛНАТА КНИЖНИНА

20 години издателство „Българска книжница”

Издателство „Българска книжница” започва работа в началото на 2001 година. Собственик на издателството е Трендафил Василев, той е и негов управител. Със знака на издателството през тези години излизат близо 800 заглавия, от които българска художествена литература - над 650.

В издаването на книгите като редактори, коректори, художници и компютърни специалисти са участвали десетки наши известни творци и професионалисти.
„Българска книжница” издаде книги с национално значение и висока обществена оценка. Предостави издания с изследвания за началото на българската държава, Средновековието, турското робство, ХХ век, включително и социалистическия период. Предложи книги с анализи и персонажи от съвременния обществено-политически живот. Издаде творби за живота и делото на български дейци от Възраждането, освободителната борба, на учени, общественици, книжовници и деятели с исторически заслуги. Значителен е броят на монографии за български селища и манастири; очерци за съвременни български писатели, театрални и балетни творци.
Автори на издания с логото на издателството са били акад. Петър Динеков, проф. Асен Златаров, професорите Миладин Апостолов, Чудомир Мерджанов, Велко Вълканов, Иван Сарандев; известни творци от различни жанрове: Димитър Методиев, Николай Христозов, Иван Динков, Борис Крумов, Благовеста Касабова, Ана Александрова, Пенчо Чернаев, Григор Чернев, Иван Енчев, Йордан Нанчев, Мария В. Николова, Людмила Исаева, Велин Георгиев, Кинка Константинова, Петя Цолова, Борислав Геронтиев, Петър Василев и др.
От многобройните издания през годините в различни жанрове висока оценка получиха и засилен интерес предизвикаха публицистиката, прозата, поезията, литературната критика, сатирата, детските книги - на десетки съвременни български творци. Те станаха носители на награди и отличия - национални, регионални; на Съюза на българските писатели, на Съюза на българските журналисти; на читалища и фондации. От издадените книги над една трета са на членове на Съюза на българските писатели. Двадесет и един от тях с книгите си, издадени от „Българска книжница”, завоюваха по-високи позиции в съвременната българска литература и бяха приети за членове на СБП.
Разпространението и продажбата на издателската продукция се осъществява чрез книжарници в столицата и чрез борсите и книгоразпространителските фирми в страната. Изданията се рекламират в средствата за масова информация и в електронните сайтове. Немалко книги се представят пред публика в столицата и в други селища на страната.
Едновременно с продажбата на книжна продукция, издателството осъществява и системно дарителство. В кампанията „Дари книга” на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, която се проведе през 2006 г. под патронажа на президента, бяха дарени 400 тома, изпратени на читалищните библиотеки в страната. През 2008 г. чрез Методичния отдел на Столична библиотека читалищните библиотеки в Софийска област бяха снабдени с 800 тома книги. Дарени са книги на столични читалища, на регионални библиотеки в страната, изпращани са безвъзмездно някои от изданията на българите в чужбина. Общият брой на даренията е над 5000 тома.

изадателство „Българска книжница”