ДЕСЕТКИ СЛУЧАЙНИ ЖЕНИ…

Руслан Елинин

превод: Георги Ангелов

***

в памет на С. Есенин

десетки случайни жени
стотици бездомни кучета
хиляди редове
море от врабешки гласове

——————————

***

Във врабешкото ято
имаше врабче
Ятото отлитна
то остана

1983

——————————

***
Аз не съм те обичал
аз съм обичал не теб
и не аз

1990