КАКВО НАРЕЖДА БЕЖАНКАТА СТАРА?…

Рамиз Ровшан

превод: Надя Попова

***
Какво нарежда бежанката стара,
ръка протегнала за милостиня,
чийто живот опърлил е пожара,
чиято къща е взривила мина?
Прости ми,
че не мога днес и тук
да възкреся загиналия внук
и да прокарам път, за да докосна
с очи градината ти плодоносна…
Стаил срама и мъката в сърцето,
навел очи пред скръбния ти дял,
в ръката ти протегната, злочеста,
пари за хляб ще пусна, занемял.