ЛЮБИМИЯТ ПРИСТИГНА ПРЕЗ НОЩТА…

Агабеим-ага

превод: Надя Попова

*
Любимият пристигна през нощта и през нощта си тръгна.
Тъжа, разбрала как животът ми пристигна - и си тръгна.

——————————

*
Благословен е оня, обич моя, и щастлив е за двамина,
чиято къща в близост е до твоята градина.

——————————

*
Изпълва въздуха с вълшебни аромати цветното ти царство -
за моето сърце единствено лекарство.