Разия Ганджави

Разия Ганджави (Разия Гянджеви) е персийска поетеса. За живота й почти нищо не е известно. Но до нас са достигнали нейни стихове, включени в известната антология „Градините на меджлиса”, съставена през XIII век. Затова е прието да се смята, че времето, когато е живяла поетесата, е XII - XIII век.


Публикации:


Поезия:

РУБАИ/ превод: Надя Попова/ брой 134 януари 2021

ПРЕД ЦАРСТВЕНОТО ТИ ЛИЦЕ СЕ СКЛАНЯ ПРОЛЕТТА…/ превод: Надя Попова/ брой 136 март 2021