ГЕОРГИ МАЙОРОВ – „ПЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ”, КНИГА 1

„Петото измерение” на Георги Майоров не е просто разходка по страниците на творби от съвременни автори - върху едно забележително пространство от 240 страници Майоров надгражда поредицата книги (заглавието на предишната е „Четвъртото измерение”), в които проследява литературния процес у нас. Критикът борави със завидна лекота с разнообразни форми и жанрове - от портрета до есето и от ескиза до разгърнатия анализ той ни среща и със своите предпочитания, с автори, за които творчеството е призвание и съдба. Сякаш мимоходом, но с дълбоко познание за същността на днешното ни битие Георги Майоров разполага своите портрети, констатации и панорами на фона на обърканото ни ежедневие, което неминуемо среща огледалния си образ и в анализираните творби. Неговата палитра успява да обрисува отделни течения и представители на различните литературни поколения, които творят в сложната обстановка на разширяващия се глобализъм и съпровождащите го сепаратистки конвулсии - една от най-тревожните характеристики на нашето време.

Иван Копривщенов