НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ НА СБП

20 януари 2021 г.

ПОЕЗИЯ:

1. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
2. ГЪЛЪБИНА ПЕТКОВА МИТЕВА
3. НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА НЕДЯЛКОВА
4. ДЖИНА ДИМИТРОВА ДУНДОВА-ПАНЧЕВА
5. СОНЯ СТЕФАНОВА ФУРНАДЖИЕВА
6. ВАРТА БЕРБЕРЯН - ГАРАБЕДЯН
7. КИРИЛ АСЕНОВ КИРИЛОВ (КИРИЛ КЕРИМ)
8. ДИМИТРИНА ТОНЧЕВА Иванова
9. ПЕТЯ ЖИВКОВА ХАНТОВА
10. МАРИЯ СТОЯНОВА ПАНЧОВСКА

БЕЛЕТРИСТИКА:
1. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
2. НИКОЛАЙ Кръстев ГАНЧЕВ
3. ДАРИНА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА:
1. ИВАЙЛО ПЕТРОВ Иванов

ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА:
1. ПАВЛИНА ВЕСЕЛИНОВА НИКОЛОВА
2. ТАНЯ ТАНАСОВА ТОДОРОВА