Валерий Даниленко

Академик Валерий Петрович Даниленко е руски езиковед. През 1978 г. се дипломира в Московския държавен университет. Става асистент в катедрата по руски език и общо езикознание на Иркутския държавен университет. Задочно завършва аспирантура при катедрата по общо езикознание на Ленинградския държавен университет (1984-1986). Кандидат на филологическите науки (1986). Кандидатска дисертация: “Методологически особености на концепцията на функционалната граматика на Уилям Матезиус”. Доцент (1989). Декан на филологическия факултет на Иркутския държавен университет (1989-1999). Доктор на филологическите науки от 1992 г. (Санкт-Петербургски държавен университет). Докторска дисертация: “Ономасиологичното направление в граматиката”. Професор (1994). Действителен член на Академията на хуманитарните науки (академик) (1995). Лауреат на научна стипендия на президента на Русия (1994-1996). От 2001 г. е завеждащ катедрата по общо и класическо езикознание на Иркутския държавен лингвистичен университет, завеждащ магистратурата по специалността “Руски език като чуждестранен”. От 1983 г. е публикувал 9 книги, а също няколко десетки статии, в това число излезлите в централните списания на Русия и зад граница.

Официален сайт на Валерий Даниленко


Публикации:


Публицистика:

ПОСТМОДЕРНИЗМЪТ В РУСКАТА ЛИТЕРАТУРА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА/ превод: Георги Ангелов/ брой 14 ноември 2009


Интервю:

ВАЛЕРИЙ ДАНИЛЕНКО: ИМА ХАОС – ИМА ПОСТМОДЕРНИЗЪМ, НЯМА ХАОС – НЯМА ПОСТМОДЕРНИЗЪМ/ брой 15 декември 2009