Любомир Робертов

Любомир Робертов Иванов, български писател и публицист, е роден през 1921 г. Посвещава своето творчество главно на армията. Бил е редактор и главен редактор на литературното списание „Български воин”. Издадени книги: „Войнишки дни” (разкази, 1954), „Армейски другари” (разкази, 1958), „На прага” (разкази, 1962, преведена на руски език - 1963 г.), „Южен предел” (повест, 1964), „Малкият граничар” (за деца, 1965), „Учителят на дядо” (за Петко Р. Славейков, за деца, 1969), „Симеон Велики” (за деца, 1970), „Двете страни на уравнението” (разкази и новели, ВИ, 1971), „Войникът, който обичаше” (повест, 1976), „Двехилядният скок” (повест, 1977). Умира през 1977 г.


Публикации:


Проза:

„БЕСНИЯТ”/ брой 134 януари 2021