СЪДБА

Петко Каневски

На Тончо Русев

Така дойдох, така ще си отида -
с една усмивка и с една сълза.
Отнесъл горест, радост и обида.
И толкова несбъднати неща.
А всеки ден животът продължава
да ме измерва със изминат път.
Ще спра ли някъде да търся брод тогава,
когато болките във мене натежат?
Когато изгревът във залез се превърне,
разбунил хоризонта с топъл вик
и чувствата ми пак при теб се върнат,
макар за ден, за час дори, за миг…
Отнесъл горест, радост и обида
и толкова несбъднати неща…
Така дойдох, така ще си отида -
с една усмивка и с една сълза.