МАЙОГРАМИ

Мая Цекова

БОРБА

Тежко, братя, все ще се живее,
докато не разберете,
коренът на злото щом вирее
горе все по върховете.


ПРАВИЛАТА ЗА
ДЪРЖАНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБЩЕСТВО

Не питай рогат
от какво е богат.


НОВИ ЦЕННОСТИ

Строят се вече и палати
само със заплати.


ЕЛИТ БГ

Щом си от номенклатурата,
никой не те пита за културата.


БЪЛГАРСКО СУРВАКАНЕ

Стани, нине, господине,
паралията да мине.


ДРАСКАНИЦИ ПО СТЕНАТА НА ОБЩИНАТА

Имало едно време
кой да те приеме.


МОРЕ ДО КОЛЕНЕ

Гледам не една особа
живее си живот-мечта:
че дълбок ли ти е джоба,
все си на повърхността.


ДРАСКАНИЦИ ПО БЕЛИТЕ ПОЛЕТА
ПО УЧЕБНИК НА ВНУЧЕ

Върви напред с науката демократична,
във всяка област ще успееш,
овладявай всичко ти със страст академична,
че уроците на внучето да проумееш.


СПЯ СИ СПОКОЙНО

Слава днес на икономиката млада,
да си мисли кой каквото ще,
но да ме сложат днес дори на клада,
не ми пука - знам, че е менте…


ПРЕДИ И СЕГА

От държава юнашка,
вече сме апашка.


ПРИНОС ПО ВЪПРОСИТЕ НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Стана му вече втора природа
и на сън или наяве
да поздравява властта ни народа
с “Имате много здраве!”