ГЕОРГИ Й. ГЕОРГИЕВ – „ТЪРСЕНИ И НЕОЧАКВАНИ СРЕЩИ”

Доста от публикациите излизат в този авторски сборник за първи път.
Изданието съдържа разнообразни жанрове. Преобладават очерците за писатели и отзиви за книги, има интервюта, портрети, предговори и послесловия.
Текстовете за акад. Ефрем Каранфилов, Генчо Стоев, Вера Мутафчиева, Евстати Бурнаски, Станислав Сивриев, Тодор Харманджиев, Валери Петров, Никола Статков, Методи Бежански, Никола Радев, Неда Антонова, Рашко Сугарев, Власо Власов и Бойко Беленски са от книгите ми “Дарования” (2007) и “Личности и тревоги” (2010).
В книгата “Търсени и неочаквани срещи” е поместено обширно интервю с проф. Симеон Хаджикосев за литературата на военна тема.
Тя е мой поглед към авторите в определено време и по определен повод.
Твърде лични, тези публикации не са пълни и нямат претенции за всестранно отразяване на писателското им дело.
Разказвам пристрастно моите преживявания, когато се създаваха и издаваха значими произведения - траен влог в българската книжнина.

Георги Й. Георгиев


Георги Й. Георгиев. Търсени и неочаквани срещи. Издателство „ПРОПЕЛЕР”, София, 2021