ТОВА НЕ Е МОЯТА БЪЛГАРИЯ

Петко Каневски

На поета Георги Ангелов

Ти чувал ли си някога щурче,
което през декември пее?
Или премръзнало врабче
дълбоко в синевата да се рее?

Навярно в слънчевия кръговрат
законите на Бог са вечни,
кажи, поете, кажи ми, брат,
защо сме яростно далечни?

Нима не минаха през нас
и рицари, и фесове злокобни.
А днес мълчим, с наведен глас
на господарите сме тъй удобни!

Андрешковски сюжет проклет
за оцеляване в отровно време
е станал бойният ни пистолет -
емблемата на нашто племе?

И нямам повече въпроси
към теб, към твоята съдба -
България щом още носи
убийците си на гърба!