„БЕЛИЯТ ОРЕЛ”

Димитър Добрев

„Белият орел”, повест за деца и юноши от Иван Василев

Името на поета Иван Василев е добре познато на нашите четци. Също така то е известно на малките читатели, които с жад поглъщат съдържанието на всяка книжка от спретнатите наши детски списания.

Закърмен с жизнените сокове на родния чернозем, израснал в пазвите му, Василев е опознал живота и душата на детето, затова с такова вдъхновение е написал своята повест за децаа.

Прочетох я два пъти с доволство. Ще я предпочете с радост всеки, който пожелае да я има.

Радостта и тихите несрети на селото, всеобщият възторг от постигнатия национален идеал и всички вълнения около това Василев е пресъздал и засегнал в повестта с поетическо вдъхновение.

А тази прекрасна повест остана притулена за нашите критици. Не е ли това истинската съдба на нашата книга и въобще на духовната ни култура?

Киното засенчва родното ни художествено творчество. А нашата „пренебрежителна” критика на кариеристи, приятели и групови „естети” довършва останалото. Онези, които един ден ще имат възможност да погледнат върху развитието, да преоценят ценностите, ще има на какво да се учудят - на много прехвалени на времето си ягоди!

——————————

в. „Литературен живот”, г. 3, бр. 8, 9 март 1943 г.