Методи Бежански

Методи Стаменов Бежански е роден на 7.XI.1933 г. в с. Дивля, Пернишко. Завършва СУ „Св. Климент Охридски” - специалност „Журналистика”. Работил в Съюза на народните читалища и в ОФ. Бил е редактор, завеждащ отдел и заместник главен редактор във в. „Димитровско знаме”, редактор и завеждащ редакция в издателство „Народна младеж”. Сътрудничил на БНР, БНТ и Радио Благоевград, както и на всички издания за деца и юноши. Автор на пиесата „Големият огън” (1970). Превеждан на руски и киргизки езици. Произведения на Методи Бежански са включени в Златния фонд на БНР и Златния фонд на БНТ. Книги на писателя има в Конгресна библиотека - Вашингтон, Публична библиотека - Ню Йорк, Руска държавна библиотека - Москва, Национална библиотека - Санкт Петербург, Национална библиотека - Букурещ, Централна библиотека - Киев и др. Автор на пиесата „Големият огън”, 1970 г. Издадени книги: „Тончовият дар” (разкази, 1964), „Искри” (разкази и приказки, 1966), „Неканената гостенка” (приказка, 1966), „Копнеж по слънцето” (приказки, 1973), „Улица на детството” (разкази, 1973), „Юнашки селения” (приказки, 1974), „Най-хубавата приказка” (приказка, 1975), „Дневник на VI а” (разкази, 1978), „Накит с образ на жена” (разкази, 1978, 2. прераб. и доп. изд. 2008), „Една съвсем объркана история. Повест за малки и немалки” (повесст, 1980), „Какво разказа Луната” (приказки и разкази, 1981), „Човек трябва да се завръща” (разкази, 1982, 1986), „Търсят се дяволи” (повест за деца, 1983), „Кой прави коравия хляб” (разкази за деца, 1986), „Спомен за хляба” (разкази, 1986), „Вързани приказки” (повест за деца, 1987), „Истории с дяволи и без дяволи” (повести за деца и юноши, 1989), „Луд свири, луд играе” (преразказани народни приказки, 1992), „Съгреших” (анекдоти, 1992), „Къщичка край гората” (повест за деца, 1996), „Нощ със Сириус” (роман, 1997), „Магия за любов” (разкази, 2003), „Нощите на вълчите сватби” (разкази и новели, 2006), „Слънце в слънчевия сплит. Избрани разкази и новели” (2009). Член на СБП. Баща на писателя Димитър Бежански. Умира на 2 септември 2018 г. в София.


Публикации:


Проза:

ОБРАТЕН ПЪТ/ брой 134 януари 2021