ИЗ РУБРИКАТА „ДНЕВНИ НОВИНИ”

В града ни пребивава от недавна г-н Николай Иванович Мазуркевич - знаменит кавказки поет. Той има десетгодишна литературна и благотворителна дейност. Работил е в Кавказ, Русия и зад граница за пострадалите от войната. Основател е на „Кавказки журнал”, директор на кавказкия червен кръст.
Г-н Мазуркевич е автор на 9 различни сбирки. В 1917 год. на руските и кавказки поети той е получил втора литературна премия.
В трудни и мъчни за България времена г-н Мазуркевич се е притичвал на помощ.
В 1914 год. при началото на европейската война, той като секретар на кавказко славянското дружество е подкрепил България и бил затворен един месец загдето подкрепил братска България.
Той е голям българофил. От дълги години е бил във връзки с нашите големи писатели Ив. Вазов и Ст. Чилингиров.
Сега помага на българските бежанци и се явява като председател на кавказкия червен кръст и гл. редактор на издавания у нас „Балкански журнал”, който излиза в полза на пострадалите от войната и бежанците.
Само в България за едно късо време той е раздал за благотворителност повече от 90,000 лв., вън от подръжката на бежанците, които работят при него.
Преди няколко дни бе заминал в София гдето си е представил отчета пред м-вото на В. Р. - отделение социални грижи и получил благодарствено писмо № 8785 за неговата хуманна работа.
Ний похваляваме високо хуманната и благородна дейност на г-н Мазуркевич и съжаляваме много, че няма българи, които да се проявят подобно на г-н Мазуркевича за облекчавание страданията на бежанците.

——————————

в. „Бежански глас”, г. 1, бр. 1, 10 септември 1922 г., Варна