СПИСАНИЕ „ЗАВЕТИ”

Веселина Геновска

Списание „Завети”. Редактори Ник. Т. Балабанов и Мирослав Минев

Едно списание, което наистина ще остави завет всекиму, който го чете, да обича родното: живопис, скулптура, литература; едно списание, в което е даден синтез на творчеството на българския дух; едно списание, което влива живителна струя в душата на всеки българин и укрепва вярата му във възхода на родната култура.

Списание „Завети” е единственото по рода си у нас, след сп. „Художник”, с едно преимущество пред него, че то дава в страниците си повече едва ли не изключително български творби.

А за да може едно списание да получи свой образ без помощта на чужди подправки, или с малка такава помощ, това е един белег, че ние имаме достатъчно данни, които да очертаят един ясен образ, обобщаващ напредък на един малък и млад народ и който образ, именно за това, е още по-ценен.

Целта на „Завети” - да напипа пулса на съвременния наш културен живот - е ценна не само за днешното общество, че му дава ясна представа за този живот, но - и за бъдещите поколения: за тях ще бъде ценен указател за един етап от нашия духовен напредък.

Не е излишно да споменем и техниката на списанието, която му дава един много определен, именно негов стил, със своето разнообразие и оригиналност.

Този отличителен белег сигурно ще се запази.

Това доказват излезлите вече книжки от втората годишнина и обещават, че редакторите полагат усилия да усъвършенстват все повече списанието.

——————————

в. „Литературен час”, г. 7, бр. 280, 19.06.1935 г.