ЕДНО ИСТОРИЧЕСКО ПИСМО ДО ГАРИБАЛДИ

Василе Христу

През 1867 година в Плоещ (Румъния) е излизал на румънски един политически ежедневник под името „Vulturul” („Орел”) под редакцията на И. Кършовски. Първият брой излязъл на 12 юлий 1876 година, а последният на 23 септемврий 1876. В бр. 9 от 29 юлий 1876 год. е поместено писмо на българската, босняшката и херцеговинската младеж до Гарибалди. Писмото е препечатано от румънския в-к „Timpul” („Време”).

Ето в превод и самото писмо:

„Нашите поздравления и признания към великия патриот на Италия, към най-великия човек на съвременния век - знаменосец на независимостта и на свободата.
Проникнат от нашите нещастия ти отправи своя зов към световната младеж. Ентусиазиран от гения на свободата, отправи апел към твоите сънародници и ги поощри да вземат участие в отчаяната борба, която водим.
О, хиляди благодарности на знаменития мъж, който по тоя начин знае да чувства нещастието на потиснатите.
Вярвайте, че ще приемем с гордост в нашите редове храбрите братя, италианци, чиято кръв огнено кипи за правда и истина, за доброто на човечеството и за зачитането, което подобава на истинската свобода.
Правдата е с нас и Бог е с нас. С тази помощ ние ще победим нашите врагове, нашите вековни притеснители, които са смятани от силите за врагове на напредъка и на гражданските реформи.
С една дума ще смажем необузданият враг на цивилизацията и на обществото.
Ако отделим Сърбия, България, Босна и Херцеговина, нашата политическа конституция не ще накърни никак Европа, защото ще слушаме нейните съвети. С всички жертви и на всяка цена ние ще отърсим адското иго на османлиите, което ни гнети.”

——————————

в. „Литературен глас”, г. 9, бр. 333, 16.12.1936 г.