НАД ЕЗЕРОТО ВЕЧЕ ПРЕВАЛЯ…

Чо Xон

превод: Георги Ангелов

***

Над езерото вече преваля;
блестят по върбовите клони капки.
Някъде лодкарят е отишъл,
лодката е празна - на синджира.
Слънцето залязва, тиха вечер,
чайките във въздуха играят.