ПОЕТЕСАТА ЕЛИ ВИДЕВА С НАГРАДАТА „АЛЕКСАНДЪР ПАСКАЛЕВ”

Община Хасково присъжда наградата „Александър Паскалев” (2020) за цялостен принос в областта на литературата и изкуството на поетесата Ели Видева. Тя бе удостоена с тази награда с решение на жури в състав: председател Мария Вълчева - зам.-кмет на община Хасково и членове: Йорданка Иванова - началник отдел ОКМДС, Кирилка Страшникова - директор на РБ „Хр. Смирненски”, Деян Янев - председател на ПК по образование, култура и вероизповедания в Общински съвет Хасково и Недялко Бакалов - литературен критик.

———————————-

Ели Видева е родена в Хасково. Завършила математика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Работи като учител по математика и информационни технологии в Хасково. Председател на Клуба на дейците на културата, който е съорганизатор на литературни дни „Южна Пролет”. Автор е на стихосбирките „Огън под дъжда” /1992/, „Дом” /1997/, „Версия Живот” /2000/, „Небесен конник” /2003/, „Думи за нататък” /2005/, „По оста”/2008/, “Оживявам”/2011/, “Под кривата круша” /2014/, “Проекции върху сферичната природа”/избрано, 2015/, “Палимпсест” /2018/. Член е на Съюза на българските писатели и на Съюза на математиците в България. Носител е на Голямата европейска награда от международния фестивал „Поетични нощи” на Академия „Ориент-окцидент” - гр. Куртя де Арджеш (2017).