ГРАД, БЛАГОСЛОВЕН ОТ БОГА

Марин Кадиев

Този документално-художествен сборник „Град с името на Ботев”, от една страна, изразява тоталната и вечна обич и преклонение към гениалния титан на мисълта и делото Христо Ботев, а, от друга страна, е духовна панорама и енциклопедия на значимите стойности на Ботевград, необходим научен справочник на миналото и настоящето на този благословен от Бога град.

Тук е посочено материалното и духовно битие, но над многобройните факти и събития се откроява борческият дух и творческото начало на ботевградчани.

Оказва се, че хората в този регион имат точно самосъзнание за своите възможности и затова се срещаме с оригинални и неповторими човешки индивидуалности, които са давали верния тон на развитието не само в този край, а и в национален мащаб.

Това е значима книга, чрез която се преодолява забравата и премълчаването на вчерашния и днешния ботевградски свят и се утвърждават реалните приноси, които са наше българско завоевание и достояние.

Тук няма митологеми и фалшиво възвеличаване, а реализъм, съзидание, творческо начало, социална мотивация, човешки преживявания.

Авторите на отделните статии с проницателен изследователски поглед синтезирано са анализирали всичко сътворено в този град с хилядолетна история и е акцентувано върху същностното, характерологичното, върху онова, което съхранява народностния дух и националните традиции; отбелязани са историческите преходи и смяната на политическите времена, които обуславят и сложните човешки взаимоотношения.

Без да се политизира и изпада в идейни ограничения, дълбоко автентично е представена литературата, изкуството, културата, изобразителното изкуство, науката с нейните мащабни измерения и всичко персонифицирано поименно - кой, кога, къде.

Много респектира историческата хроника, опълченците и многото духовни хора ботевградчани, дали своята дан на Отечеството и Европа.

Много значима е оценката на другите за постиженията на ботевградските хора в тяхното индивидуално многообразие и творческото им търсене.

Този сборник не е транзитно преминаване през хилядолетното ботевградско време и изброяване на външни факти, процеси и събития, а търсене на оня живец на ботевградчанина, който го изявява като стойностен продължител на българската плодотворна традиция и пълноценен съзидател на настоящето и бъдещето, въпреки конюнктурата на времето.

Най-широко са застъпени писателите; те се изявяват със значимите си творби и тази част на сборника е една антология колкото на ботевградските творци на изящната словесност, толкова и на българския литературен свят.

Прави впечатление, че в творбите е направена органическа връзка между минало и съвременност в тяхното художествено осмисляне; потърсен е съкровеният смисъл и истинността на нещата сред баналността и фалша на ежедневието.

Тези творби са историческата памет и съвестта на този град; в тях пулсира цялото битие и чертаят духовното пространство, изявяват видимото и невидимото, вчерашното, днешното и вечното в този приказен и благословен от бога град.

Тази книга, събрала синтетично, аналитично и автентично ботевградския съзидателен свят, настройва позитивно, духовно извисява и внушава, че като Ботеви следовници трябва да вървим в руслото на неговите мечти, които категорично ни ангажират да ги реализираме.

Това е повелята на Ботев, на неговото и на нашето човешко време.