ПОЕТЪТ СИ ОТИДЕ МНОГО РАНО…

Усин Керим

***

На Пеньо Пенев

Поетът си отиде много рано,
отиде си от тоя свят човека.
На клюките от плуга разорано
сега мълчи сърцето на поета.

С теб, майчице, облечена във черно
признателно скърби една епоха.
Не вярвай ти на слухове неверни,
че твоят син бе, майчице, пройдоха.

Нима не ти тежи като секира
на съвести бездушни клеветата?
Поет бе той, поетът не умира,
тъй както не умира светлината.