НЕПУБЛИКУВАНИ СТИХОВЕ ОТ ЧЕРНОВИТЕ

Анна Ахматова

превод: Татяна Любенова

***
Западът ме клевети и сам си вярва,
Изтокът разкошен ме предава,
Юг скъпернически въздух ми отмерва,
поусмихнат иззад дръзка строфа.
Но застанал на колени, в детелина,
вятър свири с бисерния рог,
верният ми Север, стар приятел,
утешава ме той, както смогне.
Чезна в задушаващата мъка
и задъхвам се във кръв и смрад,
повече във този дом не мога…
В този миг желязната Суоми
ми напомни: „Всичко ще изпиташ,
освен радост. Е, добре, живей!”

30 юни 1963
Комарово

——————————

***
Хулими и хвалими,
със глас и прост, и див.
О, вий, непреводими
на ни един език.

Ще влезете в забвение,
като във светъл храм.
Затуй благословение
от мене ще ви дам.

1963 г.

——————————

ИЗ „ЧЕТИРИСТИШИЯ”

——————————

***
Изобщо не съм пророчица,
животът ми светъл е ручей,
мен просто не ми се пее
под звук на тъмнични ключове.

***
Когато аз изричам по привичка
на хората любими имената,
на странната проверка лична
ми отговаря само тишината.

8 ноември 1943 г.
Ташкент

***
На всички прошка аз дарувам
във Възкресението на Христа.
В чело предателя целувам,
а непредалият ме - във уста.

***
Отивам там, где нищичко не трябва,
където спътникът ми мил е само сянка.
От парка оглушал повява вятър,
пред мене гробищните стъпала се мяркат.

1964 г.

***
Най-рано любовта ще стане смъртен прах,
ще се смирят и гордост, и ласкателства.
А отчаянието ми, примесено със страх,
почти е невъзможно за понасяне.

***
И щом музиката прозвуча,
се опомних - наоколо зима;
стана ясно, че тя е дошла -
Господарката-смърт е пристигнала.

***
Разсъмва - Страшният съд е това.
Среща по-горестна и от раздяла.
Слава на мъртвия ще отдадат.
На мене - живите твои длани.

Декември, 1964 г.

***
Не е човек Поетът, той е само дух -
дори и сляп да бъде като Омир,
дори като Бетховен да е глух -
той вижда, чува, всичко той владее…

——————————

ИЗ ЧЕРНОВИТЕ И НАБРОСКИТЕ

——————————

***
Дали аз със тебе останах,
дали тръгна с мене ти,
ала тя не състоя се -
раздялата, ангел мил!
Не въздишка печално-нежна,
нито укор във весел спор,
мен внушава ми тъмен ужас,
твоят ясен, спокоен взор.

1909 г.

——————————

***
Зад стъклата заскрежени,
под снега лесът е бял.
Ти защо, соколе ясен,
без прощавай отлетя?

Слушам приказките хорски,
че си бил магьосник цял.
А след срещите ни горски,
роклята ми отесня.

И до гробището пътят
дълъг ми се вижда, сложен,
но не е така, когато
аз по него се разхождам.

1913 г.

——————————

***
В промеждутък между бури,
мрачни, ярки и бухлати,
над брезичките притихнали,
облаци висят крилати.
Бурята на запад скрива се,
ляга тишина чудесна,
а от изток пак търкаля се
колесница поднебесна.

1916, Слепньово

——————————

***

на В. Срезневская

Жрици на безмислица божествена
ни нарече дивната съдба,
но аз точно знам, че сме обречени
до позорен стълб да бдим в нощта,

и на срещи с тези, със които гаврят се,
на любов към някой непозван.
Вече е започнал, гледай, нашият,
черно-кървавият карнавал.

——————————

ИЗ ЦИКЪЛА „ИЗГОРЕНАТА ТЕТРАДКА”

——————————

***
Във Италия, всички, неканени,
поздрав пращат прощален оттам.
Аз останах във свят огледален,
няма Рим в него, ни Падуа.
И под святи, греховни фрески
не ще мина по пътя познат.
Не ще мога с леонардески
тайно погледи да разменя.
Няма никого да съпътствам,
и да странствам не искам сега…
И лицето ми стана отсъстващо,
четирнайсет вече лета.

26 септември 1957 г.
7 февруари 1958
Москва

——————————

***
Шеги - шегички, четирийсет
години равни във тюрма.
Пиршества с корички сухи,
чумен страх в тъма,
като във музей - такава,
самотата пари.
И предателството двойно -
близки и другари.
………………………………
Красная Конница
22 юли 1960 г.

——————————

ПОЧТИ В АЛБУМ

…и трето, какво ни владее сега
сякаш е призрачен рай…
Чувство ли е или просто беда -
няма никога да узнаем.
Може би заедно нейде живеем,
бродим по мека ливада,
тук ний дори да помислим не смеем
да се сънуваме двама.

12 юни 1962, Ленинград

——————————

СЛЕД 23 ГОДИНИ

Аз гася съкровените свещи,
свърши мойта вълшебна вечер -
самозванци, палачи, предтечи
и, уви, прокурорски речи,
се стопяват - сънувам теб -
до ковчега Ноев достигнал,
ветрове, дъждове, снегове,
и безсмъртният бряг с твойта сянка,
и гласът ти из тъмнини.

И по име! Как постоянно
ти ме викаш, гласно, пак: „Анна!”,
както някога, казваш ми: „Ти!”

13 май 1963
Комарово

——————————

ИЗ „СЕДМА СЕВЕРНА ЕЛЕГИЯ”

——————————

А аз мълча, години трийсет вече.
И като лед арктически, мълчание
обгражда моите безчетни нощи
и иде мойта свещ да угаси.
Тъй мъртвите мълчат, но то понятно е
и по-малко ужасно…………………….

Мълчанието ми навсякъде се чува,
изпълва то и залата съдебна,
и на мълвата екота надвиква,
могло би то, подобно чудо,
на всичко да остави свой печат,
във всичко то участва, Боже!
И кой ми е измислил тази роля?
На някого едва-едва да заприличам,
о, Господи! - ти позволи поне за миг.
…………………………………………
Нима аз не изпих отровата,
защо тогава не умрях,
както се случва - на минутата?
…………………………………………..
Не, не на този, който търси книгите,
който открадна ги и даже ги подвърза,
който ги носи като тайнствени вериги
и наизуст той помни дори всяка сричка
……………………………………………
Не, не към него мечтата ми лети,
и не на него ще отдам аз благодат,
ала на този, който би посмял
мълчанието ми на знаме да напише,
и който с него би живял и вярвал в него,
и който тази адска бездна би измерил
…………………………………………
Мълчанието ми и в музика, и в песен,
във омерзителната нечия любов,
в раздялата, и в книгите…
В това, което повече от неизвестно е
в света………………………………………
………………………………………………..
Аз и сама понякога се плаша,
когато с цялата си тежест то
притиска ме с дъха си, приближава:
защита нямам, а по-скоро - нищо.
Кой знае как е то окаменяло,
сърцето ми как пари, с какъв огън,
виж ти. И на кого му пука,
уютно и приятно е на всички там.
И всички сте съгласни с мен да го делите,
но въпреки това, то си остава мое
…………………………………………….
Изяде то почти душата ми
и моята съдба обезобрази,
но някой ден аз все пак ще го наруша,
смъртта, за да извикам, до стълба позорен.

1958 - 1964
Ленинград


***
Запад клеветал и сам же верил,
И роскошно предавал Восток,
Юг мне воздух очень скупа мерил,
Усмехаясь из-за бойких строк,
Но стоял как на коленях, клевер,
Влажный ветер пел в жемчужный рог,
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог.
В душной изнывала я истоме,
Задыхалась в смраде и крови,
Не могла я больше в этом доме…
Вот когда железная Суоми
Молвила: “Ты все узнаешь, кроме
Радости. А ничего, живи!”

30 юни 1963 г.
Комарово

——————————

***
Хвалимые, хулимые,
Ваш голос прост и дик.
Вы - непереводимые
Ни на один язык.

Войдите вы в забвение,
Как люди входят в храм.
Мое благословение
Я вам на это дам.

1963 г.

——————————

ИЗ „ЧЕТВЕРОСТИШИЙ”

——————————

***
И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла как ручей,
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.

***
Когда я называю по привичке
Моих друзей заветных имена,
Всегда на этой странноъ перекличке
Мне отвечает только тишина.

8 ноября 1943 г., Ташкент

***
Я всем прощение дарую
И в Воскресение Христа
Меня предавших в лоб целую,
А не предевшего - в уста.

***
А я иду где ничего не надо,
Где самый милый спутник - только тень,
И веет ветер из глухого сада,
А под ногой могильная ступень.

1964 г.

***
Любовь всех ранше станет смертным прахом,
Смирится гордость, и умолкнет лесть.
Отчаянье, приправленное страхом,
Почти что невозможно перенесть.

***
А как музыка зазвучала,
Я очнулась - вокруг зима;
Стало ясно, что у причала
Государыня-смерть сама.

***
Светает - это Страшный суд.
И встреча горестней разлуки.
Там мертвой славе отдадут,
Меня - твои живые руки.

Декабрь, 1964 г.

***
Поэт не человек, он только дух -
Будь слеп он, как Гомер,
Иль, как Бетховен, глух -
Все видит, слышит, всем владеет…

——————————

ИЗ ЧЕРНОВИКОВ И НАБРОСКОВ

——————————

***
То ли я с тобой осталась,
То ли ты ушол со мной,
Но оно не состоялось,
Разлученье, ангел мой!
И не вздох печали томной,
Не затейливый укор,
Мне внушает ужас темный
Твой спокойный ясный взор.

1909 г.

——————————

***
За узором димных стекол
Хвойный лес под снегом бел.
Отчего мой ясный сокол
Не простившись улетел?

Слушаю людские речи.
Говорят, что ты колдун.
Стал ме узок с нашей встречи
Голубой шушун.

А дорога до погоста
Во сто раз длинней,
Чем тогда, когда я просто
Шла бродить по ней.

1913 г.

——————————

***
В промеждутки между грозами,
Мрачной яркостью богатые,
Над притихшими березами
Облака стоят крылатые.
Чуть гроза на запад спрячется
И настанет тишь чудесная,
А с востока снова катится
Колесница поднебесная.

1916 г., Слепнево

——————————

***

В. Срезневской

Жрицами божественной бессмыслицы
Назвала нас дивная судьба,
Но я точно знаю - нам зачислятся
Бденья у позорного столба,

И свиданье с тем, кто издевается,
И любовь к тому, кто непозвал…
Посмотри туда - он начинается,
Наш кроваво-черный карнавал.

——————————

ИЗ ЦИКЛ „СОЖЖЕННАЯ ТЕТРАДЬ”

——————————

***
Все, кого и не звали, в Италии -
Шлют с дороги прощальный привет.
Я осталась в моем зазеркалии,
Где ни Рима, ни Падуи нет.
Под святыми и грешными фресками
Не пройду я знакомым путем
И не буду с леонардесками
Перегладываться тайком.
Никому я не буду сопутствовать
И охотый мне странствовать нет…
Мне к лицу стало всюду отсуствовать
Вот уж скоро четырнадцать лет.

26 сентября 1957 г.
7 февраля 1958 г.
Москва

——————————

***
Шутки - шутками, а сорок
Гладких лет в тюрьме,
Пиршества из черствых корок,
Чумный страх во тьме,
Одиночество такое,
Что - сейчас в музей,
И предательство двойное
Близких и друзей
…………………………

Красная Конница
22 июля 1960 г.

——————————

ПОЧТИ В АЛЬБОМ

…и третье, что нами владеет всегда
и кажется призрачным раем…
Чувство оно или просто беда -
Мы никогда не узнаем.
Может быть где-нибудь вместе живем,
Бродим по мягкому лугу,
Здесь мы помыслить не можем о том,
Чтобы присниться друг другу.

12 июня 1962 г.
Ленинград

——————————

ЧЕРЕЗ 23 ГОДА

Я гошу те заветные свечи,
Мой окончен волшебный вечер -
Палачи, самозванцы, предтечи,
И, увы, прокурорские речи,
Все уходит - мне снишься ты -
Доплясавший свое пред ковчегом,
За дождем, за ветром, за снегом
Тень твоя над бессмертным брегом,
Голос твой из недр темноты.

И по имени! Как неустанно
Вслух зовешь меня снова… „Анна!”
Говоришь мне, как прежде - „Ты!”.

13 мая 1963 г.
Комарово

——————————

ИЗ СЕДМОЙ СЕВЕРНОЙ ЕЛЕГИИ

А я молчу, я тридцать лет молчу,
Молчание арктическими льдами
Стоит вокруг бессчетными ночами,
Оно идет гасить мою свечу.
Так мертвые молчат, но то понятно
И менее ужасно…………………….

Мое молчанье слышится повсюду,
Оно судебный наполняет зал,
И самый гул молвы перекричать
Оно могло бы, и подобно чуду
Оно на все кладет свою печать.
Оно во всем участвует, о Боже!
Кто мог придумать мне такую роль?
Стаь на кого-нибудь чуть-чуть похожей,
О Господи! - мне хот на миг позволь.
………………………………………….
И разве я не выпила цикуту,
Так почему же я не умерла
Как следует - в ту самую минуту?
………………………………………….
Нет, не тому, кто ищет эти книги,
Кто их украл, кто даже переплел,
Кто носит их, как тайные вериги,
Кто наизусть запомнил каждой слог
………………………………………….
Нет, не к тому летит мое мечтанье,
И не тому отдам я благодать,
А лишь тому, кто смел мое молчанье
На стяге очевидном - написать,
И кто с ним жил, и кто в него поверил,
Ктжо бездну ту кромешную измерил
…………………………………………
Мое молчанье в музыке и в песне,
И в чьей-то омерзительной любви,
В разлуках, в книгах…
В том, что неизвестней
Всего на свете…………………………
………………………………………….
Я и сама его подчас пугаюсь,
Когда оно всей тяжестью своей
Теснит меня, дыша и надвигаясь:
Защиты нет, нет ничего - скорей.
Кто знает, как оно окаменело,
Как выжгло сердце и каким огнем,
Подумаешь. Кому какое дело,
Всем так уютно и привычно в нем.
Его со мной делитьсогласны все вы,
Но все-таки оно всегда мое
…………………………………………
Оно мою почти сожрало душу,
Оно мою уродует судьбу,
Но я его когда-нибудь нарушу,
Чтоб смерть позвать к позорному столбу.

1958-1964 г.
Ленинград