ЕПИГРАМИ

Пламен Георгиев

КОНСТАТАЦИЯ

Алармирала властта очаквано навред,
медици няма срещу болестта заразна,
защото кацата с обществен мед
оказа се до дъно празна.

——————————

ПЕНСИОНЕРСКО НАУЧНО ОТКРИТИЕ

Не атома, тази залъгалка,
е най-малката частица неделима,
а пенсията смешно малка,
що редовно и свенливо взима.

——————————

КОВИД 240

По-лошо сякаш от корона,
замислих се в момента,
ако и на джунглата закона
ковяха тия в парламента.

——————————

ТАКТИКА

Беше фин човек и прочие,
а ползваше лъжи,
разчитайки с това дебелоочие,
на мястото си да тежи.

——————————

ДОСЕТЛИВИЯТ МЪРЗЕЛИВЕЦ

Езика си зад зъбите държи,
без да пита как, кое,
а за капак от дни,
и паркомясто там си взе.

——————————

ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ

Чудна е нашата държава,
така е, щом народът блее,
всичките държави са на топло,
но нас едва ли ще огрее.

——————————

НАДПИС НА ПАРЛАМЕНТА

Какво, простете, съединение,
в тази обстановка-криза,
с тези маски, дистанция и уединение -
по дяволите отлетя девиза.

——————————

МОДНА ФИЕСТА

Илия се е пременил на вид
и смятал, че всичко е готово,
но при този моден дефицит,
повторил кройката отново.

——————————

ТАКИВА РАБОТИ

От партийни салтанати,
докато едни мечтаем, спим,
други ей ги приказно богати,
очевидно не по братя Грим.

——————————

ЗЛА ОРИСИЯ

Кокошката гладна сънува,
то се знае - просото,
и понеже шумно бълнува,
лисица й хвърли окото.

——————————

СЪДБА

Когато котка път премине пак,
да се внимава и научи,
че при безпътния юнак
това не може да се случи.