ПОБРАТИМЯВАНЕ НА ДОБРУДЖАНСКИЯ ФРОНТ ПРЕЗ 1917 г.

Симеон Манолов

Двете роти на полебрана
стрелят радостно към небето.
Шах играят двамата капитани
в кръчмата на селцето.

Пият виното от гарафа
и допускат шахматни грешки.
- Адютанте, предайте по телеграфа:
плених топ, офицер и… три пешки.

Адютантът учуден мига,
но приказа във точ изпълнява.
По обратния морз вест пристига:
Кръст за храброст на капитана.
Слава!

И естествено,
кръстът трябва да се полее.
Шета весел, чевръст кръчмарят.
Капитанът-руснак под мустак се смее:
- Адютанте, предай, че в мат е царят!