ОТЗВУК ОТ ПРОЛЕТНА ПЕСЕН…

Александър Блок

превод: Людмил Стоянов

***
Отзвук от пролетна песен
вятър несетно довя.
Нейде прозрачен и весел
мярна се къс синева.

В тия бездънни лазури,
в пролетни ранни зари
плачеха зимните бури,
тръпнеха звездни мечти.

Плахо в дълбоката вечер
моите струни звънят.
Вятър довя отдалече
твоите песни сред път.

29 януари 1901

——————————

***
Ветер принес издалёка
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принес издалёка
Звучные песни твои.

29 января 1901 (1907)