ИСТИНИ

Петко Огойски

ИСТИНИ

Сърцето ми е пълно
с милост
и със ярост!…

Милост зарад яростта,
ярост – зарад мисълта…
Анод и катод –
вместени в сърцето ми
като в акумулаторна кутия.

Проводници –
оголените мои нерви
с опрени краища в зениците,
изстискват еднороден кондензат –
сълзи…

Еднакво парливи,
еднакво солени,
еднакво горчиви…
И от милост,
и от ярост…

Колко са общи
крайните истини!