ЕПИГРАМИ

Фиме Рановски

ДИЛЕМА НА СЕДМИЦАТА

За кого ще бъде епитафията?
Въпросът ни вълнува здраво:
дали ще е за мафията
или ще е за теб, държаво?


УПОРИТОСТ

Изход още намирам,
на инат - не умирам.


ПРИ УПРАВАТА

Отвън - стачкуващите,
отвътре - нечуващите.


ВСЕКИ ДЕН

Поостарял,
неоздравял,
оголял.
По-изцеден
пак недоял,
но оцелял.


СОЦИАЛНИТЕ МЕРКИ

Хвърлят ви прах в очите -
засега да си мълчите.